Tisk studijního plánu

Studijní plán Zpěv (Bc) - od 2022/23

Specializace: Zpěv
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
103POS* Praxe v operním studiu
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
18
103ZPE* Zpěv
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
Z-7-2CT
Z-9-2CT
36
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty
103DLIZ* Dějiny a literatura zpěvu
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
8
Minimální počet kreditů 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
103JER* Jevištní řeč
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
103SZOR* Seminář zpěvu a operní režie
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
20
103ASZ* Ansámblový zpěv v operním studiu
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
12
702IPZ* Italský jazyk pro Zpěv
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
6
103JP* Jevištní pohyb
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
103JER* Jevištní řeč
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
4
103KP* Koncertní praxe - zpěv
Z-1-14CS
Z-1-14CS
2
108RSPZ* Rozbor skladeb pro Zpěv
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
103SBOZ* Sborový zpěv
Z-3-3CT
Z-3-3CT
Z-3-3CT
Z-3-3CT
12
103SK* Sólová korepetice
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
103SR* Studium repertoáru
Z-1-1CT
Z-1-1CT
2
103VI* Vokální intonace
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
4
Minimální počet kreditů 110
Povinně volitelné předměty
103ZORBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
103ZPM Zpěv - pedagogické minimum
0
103ZORBZVV Zpěv (Bc) - volitelné předměty - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 174
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 180
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník

Zpěv - pedagogické minimum [103ZPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Praxe v operním studiu 3 (103POS3) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 4 (103POS4) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 5 (103POS5) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 6 (103POS6) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 1 (103PO1) PZ Absolventským výkonem
Praxe v operním studiu 2 (103PO2) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 1 (103ZPE1) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 2 (103ZPE2) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 3 (103ZPE3) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 4 (103ZPE4) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 5 (103ZPE5) PZ Absolventským výkonem
Zpěv 6 (103ZPE6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura zpěvu 1 (103DLIZ1) ZT Dějiny a literatura zpěvu (S103DLIZ)
Dějiny a literatura zpěvu 2 (103DLIZ2) ZT
Dějiny a literatura zpěvu 3 (103DLIZ3) ZT
Dějiny a literatura zpěvu 4 (103DLIZ4) ZT