English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr – 2. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Oborové předměty
Analytický seminář
 
308ASE7 Z 1 24/S 308ASE8 Z 1 28/S
Diplomní seminář
 
308DIS2 Z 1 12/S
Elektroakustika
 
308EAK8 ZK 2 12/S
Oborový seminář KZT
 
308OS9 Z 1 24/S 308OS10 Z 1 28/S
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku
 
308PPTZ2 Z 1 12/S
Realizační dílna
 
308RD7 Z 2 3/T 308RD8 Z 2 3/T
Seminář teorie filmové hudby
 
308STFH Z 1 12/S Předmět není vypsán
Seminář teorie zvukové tvorby
 
308STZT3 Z 1 2/T
Teorie filmové hudby
 
308TFIH2 ZK 1 12/S Předmět není vypsán
Vztah auditivního a vizuálního vjemu
 
308VAVV Z 1 12/S
Zvuková režie filmové hudby
 
308ZRFH Z 1 12/S Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 10 4
Oborové předměty - praktická cvičení
Absolventská praktická práce
 
308APPR Z 12
Oborová cvičení
 
308OCZ2 Z 2
Pedagogická praxe KZT
 
308PEP2 Z 3 20/S
Společné AV dílo
 
308SAV2 Z 6
Vícekanálová AV postprodukce
 
308VAVP3 Z 1 308VAVP4 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 3 22
Fakultní předměty
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 13 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 17 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Platnost dat k 16. 8. 2017