English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba - magistr

Studijní obor: Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
308ASE5 Analytický seminář 5 Z 1
308EAK6 Elektroakustika 6 Z 1
308OS7 Oborový seminář KZT 7 Z 1
308PPTZ1 Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1 Z 1
308RD5 Realizační dílna 5 Z 2
311SAE Soundtrack Aesthetics Z 2
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 Z 1
308TZT4 Teorie zvukové tvorby 4 ZK 2
308ZRFH Zvuková režie filmové hudby Z 1
308ZAF1 Žánrové filmy 1 ZK 2
308OCZ1 Oborová cvičení 1 Z 2
308VAVP1 Vícekanálová AV postprodukce 1 Z 1
Druhý cizí jazyk - povinný výběr
Dějiny a teorie umění, společenské vědy
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
2. semestr
308ASE6 Analytický seminář 6 Z 1
308DIS1 Diplomní seminář 1 Z 1
308EAK7 Elektroakustika 7 Z 1
308OS8 Oborový seminář KZT 8 Z 1
308RD6 Realizační dílna 6 Z 2
308STP Seminární teoretická práce ZK 2
308STFH Seminář teorie filmové hudby Z 1
308STZT2 Seminář teorie zvukové tvorby 2 Z 1
308SFF Současný francouzský film ZK 2
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 ZK 1
308ZAF2 Žánrové filmy 2 ZK 2
308AP4 Asistentská praxe 4 Z 1
308PEP1 Pedagogická praxe KZT 1 Z 3
308SAV1 Společné AV dílo 1 Z 6
308VAVP2 Vícekanálová AV postprodukce 2 Z 1
Druhý cizí jazyk - povinný výběr
Dějiny a teorie umění, společenské vědy
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
3. semestr
308ASE7 Analytický seminář 7 Z 1
308DIS2 Diplomní seminář 2 Z 1
308EAK8 Elektroakustika 8 ZK 2
308OS9 Oborový seminář KZT 9 Z 1
308PPTZ2 Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 2 Z 1
308RD7 Realizační dílna 7 Z 2
308STZT3 Seminář teorie zvukové tvorby 3 Z 1
308VAVV Vztah auditivního a vizuálního vjemu Z 1
308ZRFH Zvuková režie filmové hudby Z 1
308OCZ2 Oborová cvičení 2 Z 2
308VAVP3 Vícekanálová AV postprodukce 3 Z 1
Druhý cizí jazyk - povinný výběr
Dějiny a teorie umění, společenské vědy
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
4. semestr
308ASE8 Analytický semínář 8 Z 1
308OS10 Oborový seminář KZT 10 Z 1
308RD8 Realizační dílna 8 Z 2
308STFH Seminář teorie filmové hudby Z 1
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 ZK 1
308APPR Absolventská praktická práce Z 12
308PEP2 Pedagogická praxe KZT 2 Z 3
308SAV2 Společné AV dílo 2 Z 6
308VAVP4 Vícekanálová AV postprodukce 4 Z 1
Druhý cizí jazyk - povinný výběr
Dějiny a teorie umění, společenské vědy
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30
Platnost dat k 23. 6. 2017