Zjednodušený studijní plán Teorie a praxe divadelní tvorby

Katedra teorie a kritiky

Studijní program: Teorie a praxe divadelní tvorby

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
287DZV1 Dizertační výzkum 1 ZK 5
287DKS1 Doktorský seminář 1 ZK 5
287KBP Konference bez příspěvku ZK 5
287PRX1 Pedagogická praxe 1 ZK 4
287DKV1 Ročníkové kolokvium 1 ZK 5
287TPL1 Teoretická platforma 1 ZK 5
940VPM Výzkumné a publikační metody ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 35
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
287PGA Podání grantové žádosti ZK 6
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Doktorské zkoušky z cizího jazyka
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 1
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 2
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 25
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
287DZV2 Dizertační výzkum 2 ZK 10
287DKS2 Doktorský seminář 2 ZK 5
287PRX2 Pedagogická praxe 2 ZK 5
287DKV2 Ročníkové kolokvium 2 ZK 5
287TPL2 Teoretická platforma 2 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 33
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
287PGA Podání grantové žádosti ZK 6
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Doktorské zkoušky z cizího jazyka
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 1
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 2
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 27
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
287DZV3 Dizertační výzkum 3 ZK 10
287DKS3 Doktorský seminář 3 ZK 5
287PRX3 Pedagogická praxe 3 ZK 10
287DKV3 Ročníkové kolokvium 3 ZK 5
287TPL3 Teoretická platforma 3 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 38
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
287PGA Podání grantové žádosti ZK 6
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Doktorské zkoušky z cizího jazyka
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 1
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 2
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 22
Celkem kreditů za ročník 60

4. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
287DZV4 Dizertační výzkum 4 ZK 10
287DKS4 Doktorský seminář 4 ZK 5
287DKV4 Ročníkové kolokvium 4 ZK 5
287TPL4 Teoretická platforma 4 ZK 8
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
287PGA Podání grantové žádosti ZK 6
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Doktorské zkoušky z cizího jazyka
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 1
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 2
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 32
Celkem kreditů za ročník 60