Zjednodušený studijní plán Obor Varhany (Mg)

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Varhany

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
104VAR7 Hra na varhany 7 Z 18
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
104SVA7 Seminář varhan 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
104VAR8 Hra na varhany 8 ZK 18
104KP3 Koncertní praxe - klávesové nástroje 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
104SVA8 Seminář varhan 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104VAR9 Hra na varhany 9 Z 21
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
104SVA9 Seminář varhan 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104VAR10 Hra na varhany 10 Z 21
104KP4 Koncertní praxe - klávesové nástroje 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
104SVA0 Seminář varhan 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60