Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Lesní roh (Mg) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na lesní roh 106LRO9 Z 17 2T 106LRO0 Z 17 2T
Seminář žesťů 106SZ9 Z 2 2T 106SZ0 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO9 Z 2 BLOK 100HO10 Z 2 BLOK
Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 23 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Koncertní praxe
 
106KP4 Z 1
Poetika interpretačního výkonu 108PIV3 Z 2 BLOK 108PI4 Z 4 BLOK
Minimální počet kreditů za semestr 2 5
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Lesní roh (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Lesní roh (Mg) - výběr [106LR4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.