Zjednodušený studijní plán Obor Lesní roh (Mg)

Katedra dechových nástrojů

Studijní obor: Lesní roh
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
106LRO7 Hra na lesní roh 7 Z 14
100HO7 Hra v orchestru 7 Z 2
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 Z 2
106SZ7 Seminář žesťů 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Lesní roh (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
106LRO8 Hra na lesní roh 8 ZK 14
100HO8 Hra v orchestru 8 Z 2
106KP3 Koncertní praxe 3 - dechové nástroje Z 1
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2 Z 4
106SZ8 Seminář žesťů 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Lesní roh (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106LRO9 Hra na lesní roh 9 Z 17
100HO9 Hra v orchestru 9 Z 2
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 Z 2
106SZ9 Seminář žesťů 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Lesní roh (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106LRO0 Hra na lesní roh 10 Z 17
100HO10 Hra v orchestru 10 Z 2
106KP4 Koncertní praxe 4 - dechové nástroje Z 1
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 Z 4
106SZ0 Seminář žesťů 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Lesní roh (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60