Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Magisterské studium – 1. ročník

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 3 305KZK3 ZK 1 1S
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Alternativní distribuce 305AD Z 2 2PT
Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 305AIV1 Z 2 12S 305AIV2 ZK 3 14S
Filmový marketing 305FIMA1 Z 2 2ST 305FIMA2 ZK 3 2ST
Manažer v informační společnosti 305MVS1 Z 2 2PT 305MVS2 ZK 3 2PT
Marketing - orientace na spotřebitele 305MONS ZK 3 2PT
Mediální management 305MM1 Z 2 12PS
Obchodní vztahy ve filmové distribuci 305OVFD ZK 3 2PT
Praxe pedagogická MA 305PXPMA Z 3 50P 305PXPMA Z 3 50P
Producentská dílna 305PD1 Z 3 3DT 305PD2 Z 3 3DT
Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 305PHDT1 Z 1 2ST 305PHDT2 Z 2 2ST
Příprava diplomové práce 305PDPR1 Z 2 14SS
Public Relations 305PURE Z 1 2PT
Seminář k magisterskému projektu 305MGP1 Z 2 12SS 305MGP2 Z 2 14SS
Vývoj a distribuce krátkého filmu 305VD Z 2 14PS
Minimální počet kreditů za semestr 19 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Praktická cvičení Mg. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 15 kreditů
Film Industry Mg. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mg.
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KP
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KP [305DTV]

300DTV_1920

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Filmový marketing 1 (305FIMA1) ZT Marketing a filmový marketing (S305MAMA)
Filmový marketing 2 (305FIMA2) ZT
Marketing - orientace na spotřebitele (305MONS) ZT
Alternativní distribuce (305AD) ZT Distribuce, obchod, šíření a užití (S305MADI)
Obchodní vztahy ve filmové distribuci (305OVFD) ZT
Programování, licencování a obchod AVD (305PLO) ZT
Audiovizuální producentství 1 (305AVPR1) ZT Audiovizuální produkce (S305MAAP)
Audiovizuální producentství 2 (305AVPR2) ZT
Historie a současnost televizních žánrů (305HSZ) ZT
Klauzurní zkouška 3 (305KZK3) ZT
Producentská dílna 1 (305PD1) ZT
Producentská dílna 2 (305PD2) ZT
Producentská dílna 3 (305PD3) ZT
Producentská dílna 4 (305PD4) ZT
Producentství v praxi 1 (305PX1) ZT
Producentství v praxi 2 (305PX2) ZT
Manažer v informační společnosti 1 (305MVS1) ZT Management a mediální podnikání (S305MAMP)
Manažer v informační společnosti 2 (305MVS2) ZT
Mediální management 1 (305MM1) ZT
Mediální management 2 (305MM2) ZT
Podnikání v komerčních médiích (305PVKM) ZT
Programování, licencování a obchod AVD (305PLO) ZT