Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Magisterské studium – 2. ročník

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Animovaná tvorba v kontextu současné audiovizuální produkce 305ATAV Z 2 12SS
Audiovizuální producentství 305AVPR1 Z 2 2PT 305AVPR2 ZK 3 2PT
Evropské filmové fondy 305EUF Z 1 14PS
Festivalové strategie 305FST Z 2 2ST
Historie a současnost televizních žánrů 305HSZ Z 1 2PT
Mediální management 305MM2 ZK 3 14PS
Podnikání v komerčních médiích 305PVKM ZK 3 14PS
Právní a finanční aspekty koprodukce 305PFA Z 1 12PS
Praxe pedagogická MA 305PXPMA Z 3 50P Zapsat 305PXPMA Z 3 50P Zapsat
Producentská dílna 305PD3 Z 3 3DT 305PD4 Z 3 3DT
Producentství v praxi 305PX1 Z 2 2ST 305PX2 ZK 3 2ST
Programování, licencování a obchod AVD 305PLO ZK 3 2PT
Příprava diplomové práce 305PDPR2 Z 2 12SS
Seminář k magisterskému projektu 305MGP3 Z 2 12SS 305MGP4 Z 2 14SS
Spolupráce s distributorem audiovizuálního díla 305SD Z 2 14PS
Vývoj televizních formátů
 
305VTF Z 2 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 23 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Film Industry Mg. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Praktická cvičení Mg. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 15 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KP V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Mg.
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Modulová výuka FAMU
Moduly KP
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KP [305DTV]

300DTV_1920

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Filmový marketing 1 (305FIMA1) ZT Marketing a filmový marketing (S305MAMA)
Filmový marketing 2 (305FIMA2) ZT
Marketing - orientace na spotřebitele (305MONS) ZT
Alternativní distribuce (305AD) ZT Distribuce, obchod, šíření a užití (S305MADI)
Obchodní vztahy ve filmové distribuci (305OVFD) ZT
Programování, licencování a obchod AVD (305PLO) ZT
Audiovizuální producentství 1 (305AVPR1) ZT Audiovizuální produkce (S305MAAP)
Audiovizuální producentství 2 (305AVPR2) ZT
Historie a současnost televizních žánrů (305HSZ) ZT
Klauzurní zkouška 3 (305KZK3) ZT
Producentská dílna 1 (305PD1) ZT
Producentská dílna 2 (305PD2) ZT
Producentská dílna 3 (305PD3) ZT
Producentská dílna 4 (305PD4) ZT
Producentství v praxi 1 (305PX1) ZT
Producentství v praxi 2 (305PX2) ZT
Manažer v informační společnosti 1 (305MVS1) ZT Management a mediální podnikání (S305MAMP)
Manažer v informační společnosti 2 (305MVS2) ZT
Mediální management 1 (305MM1) ZT
Mediální management 2 (305MM2) ZT
Podnikání v komerčních médiích (305PVKM) ZT
Programování, licencování a obchod AVD (305PLO) ZT