Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Magisterské studium

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
305KZK3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-1S
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
305AD Alternativní distribuce
Z-2-2PT
2
305AIV* Analýza internetového videoobsahu a jeho publika
Z-2-12S
ZK-3-14S
5
305ATAV Animovaná tvorba v kontextu současné audiovizuální produkce
Z-2-12SS
2
305AVPR* Audiovizuální producentství
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
305EUF Evropské filmové fondy
Z-1-14PS
1
305FST Festivalové strategie
Z-2-2ST
2
305FIMA* Filmový marketing
Z-2-2ST
ZK-3-2ST
5
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů
Z-1-2PT
1
305MVS* Manažer v informační společnosti
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele
ZK-3-2PT
3
305MM* Mediální management
Z-2-12PS
ZK-3-14PS
5
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci
ZK-3-2PT
3
305PVKM Podnikání v komerčních médiích
ZK-3-14PS
3
305PAFK Právní a finanční aspekty koprodukce
ZK-2-12PS
2
305PXPMA Praxe pedagogická MA
Z-3-50P
Z-3-50P
Z-3-50P
Z-3-50P
3
305PD* Producentská dílna
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
12
305PHDT* Producentství v hrané a dokumentární tvorbě
Z-1-2ST
Z-2-2ST
3
305PX* Producentství v praxi
Z-2-2ST
ZK-3-2ST
5
305PLO Programování, licencování a obchod AVD
ZK-3-2PT
3
305PDPR* Příprava diplomové práce
Z-2-14SS
Z-2-12SS
4
305PURE Public Relations
Z-1-2PT
1
305MGP* Seminář k magisterskému projektu
Z-2-12SS
Z-2-14SS
Z-2-12SS
Z-2-14SS
8
305SD Spolupráce s distributorem audiovizuálního díla
Z-2-14PS
2
305VD Vývoj a distribuce krátkého filmu
Z-2-14PS
2
305VTF Vývoj televizních formátů
Z-2-2PT
2
Minimální počet kreditů 89
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
305FIMA Film Industry Mg. V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
305PCMA Praktická cvičení Mg. V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
15
305DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KP V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
Minimální počet kreditů 21
Volitelné předměty
305VPMA Volitelné předměty Mg.
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
305MKP Moduly KP
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 117
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 3
Celkový počet kreditů 120
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KP [305DTV]

300DTV_1920

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Filmový marketing 1 (305FIMA1) ZT Marketing a filmový marketing (S305MAMA)
Filmový marketing 2 (305FIMA2) ZT
Marketing - orientace na spotřebitele (305MONS) ZT
Alternativní distribuce (305AD) ZT Distribuce, obchod, šíření a užití (S305MADI)
Obchodní vztahy ve filmové distribuci (305OVFD) ZT
Programování, licencování a obchod AVD (305PLO) ZT
Audiovizuální producentství 1 (305AVPR1) ZT Audiovizuální produkce (S305MAAP)
Audiovizuální producentství 2 (305AVPR2) ZT
Historie a současnost televizních žánrů (305HSZ) ZT
Klauzurní zkouška 3 (305KZK3) ZT
Producentská dílna 1 (305PD1) ZT
Producentská dílna 2 (305PD2) ZT
Producentská dílna 3 (305PD3) ZT
Producentská dílna 4 (305PD4) ZT
Producentství v praxi 1 (305PX1) ZT
Producentství v praxi 2 (305PX2) ZT
Manažer v informační společnosti 1 (305MVS1) ZT Management a mediální podnikání (S305MAMP)
Manažer v informační společnosti 2 (305MVS2) ZT
Mediální management 1 (305MM1) ZT
Mediální management 2 (305MM2) ZT
Podnikání v komerčních médiích (305PVKM) ZT
Programování, licencování a obchod AVD (305PLO) ZT