Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Kytara (Mg) – 1. ročník

Studijní obor: Kytara
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na kytaru 105KYT7 Z 14 2T 105KYT8 ZK 14 2T
Seminář kytary 105SKY7 Z 2 2T 105SKY8 Z 2 2T
Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Koncertní praxe - strunné nástroje
 
105KP3 Z 1
Organizace a struktura hudebního provozu 108OSHP1 Z 2 16PS 108OSHP2 ZK 3 16PS
Minimální počet kreditů za semestr 5 7
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr [105KY4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.