Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Kytara (Mg) – 1. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na kytaru 105KYT7 Z 14 2T 105KYT8 ZK 14 2T
Seminář kytary 105SKY7 Z 2 2T 105SKY8 Z 2 2T
Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Koncertní praxe 105KP3 Z 1
Poetika interpretačního výkonu 108PIV1 Z 2 BLOK 108PI2 Z 4 BLOK
Minimální počet kreditů za semestr 2 5
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr Z 1 2/T ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr [105KY4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr [702CJN]

Cizí jazyk musí být zakončen zkouškou na úrovni B2 - můžete pokračovat ve stejném jazyce (z Bc studia).

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.