Zjednodušený studijní plán Obor Kytara (Mg)

Katedra strunných nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kytara

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
105KYT7 Hra na kytaru 7 Z 14
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
105SKY7 Seminář kytary 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
105KYT8 Hra na kytaru 8 ZK 14
105KP3 Koncertní praxe - strunné nástroje 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
105SKY8 Seminář kytary 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105KYT9 Hra na kytaru 9 Z 17
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
105SKY9 Seminář kytary 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 21
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105KYT0 Hra na kytaru 10 Z 17
105KP4 Koncertní praxe - strunné nástroje 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
105SKY0 Seminář kytary 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60