Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Kytara (Mg)

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
105KYT* Hra na kytaru
Z-14-2T
ZK-14-2T
Z-17-2T
Z-17-2T
62
105SKY* Seminář kytary
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
100KHN Komorní hra (Mg) - povinný výběr
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
Z-2-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
8
Minimální počet kreditů 78
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
105KP* Koncertní praxe
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
5
108PI Poetika interpretačního výkonu
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
6
Minimální počet kreditů 19
Volitelné předměty
105KY4N Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 97
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr [105KY4N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů