Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zvuková tvorba (Mg) – 1. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Praxe zvukové tvorby 171PZT5 ZK 8 2T 171PZT6 ZK 8 2T
Seminář zvukové tvorby 171SZT7 Z 2 2T 171SZT8 Z 2 2T
Teorie zvukové tvorby 171TZT5 ZK 2 1T 171TZT6 ZK 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Lidský hlas
 
171LH Z 2 2T
Rozbory nahrávek 171RON7 ZK 4 12S 171RON8 ZK 4 14S
Volná zvuková tvorba 171VZT1N ZK 6 1T 171VZT2N ZK 6 1T
Minimální počet kreditů za semestr 13 15
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.