Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zvuková tvorba (Mg) – 2. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Praxe zvukové tvorby 171PZT7 ZK 8 2T 171PZT8 ZK 8 2T
Seminář zvukové tvorby 171SZT9 Z 2 2T 171SZT0 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Hudební a psychologická akustika 171HPA1 ZK 6 2T
Hudební a psychologická akustika 2
 
171HPAK2 ZK 6 2T
Rozbory nahrávek 171RON9 ZK 4 12S 171RON0 ZK 4 14S
Volná zvuková tvorba 171VZT3N ZK 6 1T 171VZT4N ZK 6 1T
Minimální počet kreditů za semestr 16 16
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.