Zjednodušený studijní plán Obor Zvuková tvorba (Mg)

Katedra zvukové tvorby a hudební režie

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Zvuková tvorba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
171PZT5 Praxe zvukové tvorby 5 ZK 8
171RON7 Rozbory nahrávek 7 ZK 4
171SZT7 Seminář zvukové tvorby 7 Z 2
171TZT5 Teorie zvukové tvorby 5 ZK 2
171VZT1N Volná zvuková tvorba 1 ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
171LH Lidský hlas Z 2
171PZT6 Praxe zvukové tvorby 6 ZK 8
171RON8 Rozbory nahrávek 8 ZK 4
171SZT8 Seminář zvukové tvorby 8 Z 2
171TZT6 Teorie zvukové tvorby 6 ZK 2
171VZT2N Volná zvuková tvorba 2 ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171HPA1 Hudební a psychologická akustika 1 ZK 6
171PZT7 Praxe zvukové tvorby 7 ZK 8
171RON9 Rozbory nahrávek 9 ZK 4
171SZT9 Seminář zvukové tvorby 9 Z 2
171VZT3N Volná zvuková tvorba 3 ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171HPAK2 Hudební a psychologická akustika 2 ZK 6
171PZT8 Praxe zvukové tvorby 8 ZK 8
171RON0 Rozbory nahrávek 10 ZK 4
171SZT0 Seminář zvukové tvorby 10 Z 2
171VZT4N Volná zvuková tvorba 4 ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60