Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Zvuková tvorba (Mg)

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
171PZT* Praxe zvukové tvorby
ZK-8-2T
ZK-8-2T
ZK-8-2T
ZK-8-2T
32
171SZT* Seminář zvukové tvorby
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
171TZT* Teorie zvukové tvorby
ZK-2-1T
ZK-2-1T
4
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
171HPA* Hudební a psychologická akustika
ZK-6-2T
6
171HPAK2 Hudební a psychologická akustika 2
ZK-6-2T
6
171LH Lidský hlas
Z-2-2T
2
171RON* Rozbory nahrávek
ZK-4-12S
ZK-4-14S
ZK-4-12S
ZK-4-14S
16
171VZT* Volná zvuková tvorba
ZK-6-1T
ZK-6-1T
ZK-6-1T
ZK-6-1T
24
Minimální počet kreditů 60
Volitelné předměty
171ZT4N Volitelné předměty pro obor Zvuková tvorba (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů