Zjednodušený studijní plán Obor Komorní hra (Mg)

Oddělení komorní hry

Studijní obor: Komorní hra
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 5
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra Z 17
výběr ze skupiny Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra Z 2
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
198KP1 Koncertní praxe - komorní hra 1 Z 1
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 8
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra ZK 16
výběr ze skupiny Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra Z 2
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 ZK 2

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 47
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 2
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra Z 22
výběr ze skupiny Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra Z 2

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
198KP2 Koncertní praxe - komorní hra 2 Z 1
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 5
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra Z 22
výběr ze skupiny Seminář (Mg) - povinný výběr pro obor Komorní hra Z 2

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 53
Celkem kreditů za ročník 60