Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Operní režie (Mg) – 1. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Režie opery 103RO7 Z 12 2T 103RO8 ZK 12 2T
Seminář operní režie 103SOR7 Z 2 2T 103SOR8 Z 2 2T
Praxe v operním studiu 103POST7 Z 3 4T 103POS8 Z 3 4T
Poetika interpretačního výkonu 108PIV1 Z 2 BLOK 108PI2 Z 4 BLOK
TV a filmová operní režie 103TFO7 Z 4 1T 103TFO8 ZK 4 1T
Minimální počet kreditů za semestr 23 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2T 702HAOU4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Operní režie (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.