Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Operní režie (Mg) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Režie opery 103RO9 Z 15 2T 103RO0 Z 15 2T
Seminář operní režie 103SOR9 Z 2 2T 103SOR0 Z 2 2T
Praxe v operním studiu 103POS9 Z 3 4T 103POS0 Z 3 4T
Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 103ORU1 Z 1 1T 103ORU2 ZK 2 1T
Poetika interpretačního výkonu 108PIV3 Z 2 BLOK 108PI4 Z 4 BLOK
TV a filmová operní režie 103TFO9 Z 4 1T 103TFO0 ZK 4 1T
Minimální počet kreditů za semestr 27 30
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Operní režie (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.