Zjednodušený studijní plán Obor Operní režie (Mg)

Katedra zpěvu a operní režie

Studijní obor: Operní režie
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 Z 2
103POST7 Praxe v operním studiu 7 Z 3
103RO7 Režie opery 7 Z 12
103SOR7 Seminář operní režie 7 Z 2
103TFO7 TV a filmová operní režie 7 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2 Z 4
103POS8 Praxe v operním studiu 8 Z 3
103RO8 Režie opery 8 ZK 12
103SOR8 Seminář operní režie 8 Z 2
103TFO8 TV a filmová operní režie 8 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103ORU1 Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 1 Z 1
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 Z 2
103POS9 Praxe v operním studiu 9 Z 3
103RO9 Režie opery 9 Z 15
103SOR9 Seminář operní režie 9 Z 2
103TFO9 TV a filmová operní režie 9 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
103ORU2 Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 2 ZK 2
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4 Z 4
103POS0 Praxe v operním studiu 10 Z 3
103RO0 Režie opery 10 Z 15
103SOR0 Seminář operní režie 10 Z 2
103TFO0 TV a filmová operní režie 10 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Operní režie (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60