Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Operní režie (Mg)

Studijní obor: Operní režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
103RO* Režie opery
Z-12-2T
ZK-12-2T
Z-15-2T
Z-15-2T
54
103SOR* Seminář operní režie
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
103POS* Praxe v operním studiu
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
Z-3-4T
12
103ORU* Organizace a řízení uměleckého provozu divadla
Z-1-1T
ZK-2-1T
3
108PI Poetika interpretačního výkonu
Z-2-BLOK
Z-4-BLOK
6
103TFO* TV a filmová operní režie
Z-4-1T
ZK-4-1T
Z-4-1T
ZK-4-1T
16
Minimální počet kreditů 99
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
Minimální počet kreditů 16
Volitelné předměty
103OR4N Volitelné předměty pro obor Operní režie (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 115
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 120
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů