Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie alternativního a loutkového divadla v anglickém jazyce (M.A.)

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204IS* Inscenační tvorba
ZK-19-20T
ZK-20-20T
39
Minimální počet kreditů 39
Povinné předměty
204AUR* Autorská realizace
ZK-3-5T
ZK-3-5T
6
204JVR* Jevištní realizace - individ.
ZK-2-1T
ZK-2-1T
4
204TTK* Technologie a technické kreslení
ZK-2-3T
ZK-2-3T
4
Minimální počet kreditů 14
Počet předepsaných kreditů celkem 53
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 67
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů