Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje-jazz (Bc) – 1. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje-jazz 174BJ1 Z 6 1T 174BJ2 ZK 6 1T
Seminář jazzových nástrojů 174SJN1 Z 2 2T 174SJN2 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2T 702HAOU2 ZK 3 2T
Ansámblová hra 174AH1 Z 2 2T 174AHR2 Z 3 2T
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Improvizace jazzových nástrojů 174IJN1 Z 2 2T 174IJN2 Z 2 2T
Jazzová teorie 174JT1 Z 4 2T 174JT2 ZK 4 2T
Rozbor skladeb 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 20 21
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1 2T ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.