Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje-jazz (Bc) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje-jazz 174BIJ3 Z 6 1T 174BIJ4 ZK 6 1T
Seminář jazzových nástrojů 174SJN3 Z 2 2T 174SJN4 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Ansámblová hra 174AH3 Z 2 2T 174AHR4 Z 3 2T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Improvizace jazzových nástrojů 174IJN3 Z 2 2T 174IJN4 Z 2 2T
Jazzová teorie 174JT3 Z 4 2T 174JT4 ZK 4 2T
Koncertní praxe
 
174KPBJ1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1T Zapsat 108PTKP Z 1 1T Zapsat
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 17 19
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1 2T ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.