Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Bicí nástroje-jazz (Bc) – 3. ročník

Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje-jazz 174BJ5 Z 6 1T 174BJ6 Z 6 1T
Seminář jazzových nástrojů 174SJN5 Z 2 2T 174SJN6 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Ansámblová hra 174AHR5 Z 2 2T 174AH6 ZK 4 2T
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Dějiny jazzové hudby 174DJH1 Z 5 2T 174DJH2 ZK 5 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Improvizace jazzových nástrojů 174IJN5 Z 2 2T 174IJN6 Z 2 2T
Jazzová teorie 174JT5 Z 4 2T 174JT6 Z 4 2T
Koncertní praxe 174KPBJ2 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 22 21
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B1.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.