Zjednodušený studijní plán Obor Bicí nástroje-jazz (Bc)

Katedra jazzové hudby

Studijní obor: Bicí nástroje - jazz
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
174AH1 Ansámblová hra 1 Z 2
174BJ1 Bicí nástroje-jazz 1 Z 6
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
174IJN1 Improvizace jazzových nástrojů 1 Z 2
174JT1 Jazzová teorie 1 Z 4
108RS1 Rozbor skladeb 1 Z 5
174SJN1 Seminář jazzových nástrojů 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
174AHR2 Ansámblová hra 2 Z 3
174BJ2 Bicí nástroje-jazz 2 ZK 6
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
174IJN2 Improvizace jazzových nástrojů 2 Z 2
174JT2 Jazzová teorie 2 ZK 4
108RS2 Rozbor skladeb 2 ZK 5
174SJN2 Seminář jazzových nástrojů 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174AH3 Ansámblová hra 3 Z 2
174BIJ3 Bicí nástroje-jazz 3 Z 6
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
174IJN3 Improvizace jazzových nástrojů 3 Z 2
174JT3 Jazzová teorie 3 Z 4
108RS3 Rozbor skladeb 3 Z 5
174SJN3 Seminář jazzových nástrojů 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174AHR4 Ansámblová hra 4 Z 3
174BIJ4 Bicí nástroje-jazz 4 ZK 6
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
174IJN4 Improvizace jazzových nástrojů 4 Z 2
174JT4 Jazzová teorie 4 ZK 4
174KPBJ1 Koncertní praxe 1 - bicí-jazz Z 1
108RS4 Rozbor skladeb 4 ZK 5
174SJN4 Seminář jazzových nástrojů 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174AHR5 Ansámblová hra 5 Z 2
174BJ5 Bicí nástroje-jazz 5 Z 6
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
174DJH1 Dějiny jazzové hudby 1 Z 5
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
174IJN5 Improvizace jazzových nástrojů 5 Z 2
174JT5 Jazzová teorie 5 Z 4
174SJN5 Seminář jazzových nástrojů 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174AH6 Ansámblová hra 6 ZK 4
174BJ6 Bicí nástroje-jazz 6 Z 6
174DJH2 Dějiny jazzové hudby 2 ZK 5
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
174IJN6 Improvizace jazzových nástrojů 6 Z 2
174JT6 Jazzová teorie 6 Z 4
174KPBJ2 Koncertní praxe 2 - bicí-jazz Z 1
174SJN6 Seminář jazzových nástrojů 6 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 61