Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Taneční věda (Mg) – 1. ročník

Studijní obor: Taneční věda
Katedra tance
Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Taneční antropologie 107TA1 Z 3 2PT 107TA2 ZK 3 2PT
Taneční estetika 107TE1 Z 3 2ST 107TE2 ZK 3 2ST
Základy tanečního managementu 107ZM1 Z 3 2ST 107ZM2 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2T 702DAOU4 ZK 3 2T
Příprava diplomové práce 107PDP1 Z 5 107PDP2 Z 5
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinně volitelné předměty
Seminář taneční vědy A 107SVA1 Z 4 1T 107SVA2 Z 4 1T
Seminář taneční vědy B 107SVB1 Z 2 1T 107SVB2 Z 2 1T
Výběrová přednáška z dějin tance C 107VC1 Z 3 2T 107VC2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.