Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Taneční věda (Mg) – 2. ročník

Studijní obor: Taneční věda
Katedra tance
Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Sociologie tance 107STA1 Z 3 2T 107STA2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Příprava diplomové práce 107PDPR3 Z 15 107PDPR4 Z 15
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Povinně volitelné předměty
Seminář taneční vědy C 107SVC1 Z 2 2T 107SVC2 Z 2 2T
Výběrová přednáška z dějin tance D 107VD1 Z 3 2T 107VD2 ZK 3 2T
Výběrová přednáška z taneční vědy 107VTV1 Z 3 2T 107VTV2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.