Zjednodušený studijní plán Obor Taneční věda (Mg)

Katedra tance

Studijní obor: Taneční věda
Studijní program: Taneční umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
107PDP1 Příprava diplomové práce 1 Z 5
107SVA1 Seminář taneční vědy A 1 Z 4
107SVB1 Seminář taneční vědy B 1 Z 2
107TA1 Taneční antropologie 1 Z 3
107TE1 Taneční estetika 1 Z 3
107VC1 Výběrová přednáška z dějin tance C 1 Z 3
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
107PDP2 Příprava diplomové práce 2 Z 5
107SVA2 Seminář taneční vědy A 2 Z 4
107SVB2 Seminář taneční vědy B 2 Z 2
107TA2 Taneční antropologie 2 ZK 3
107TE2 Taneční estetika 2 ZK 3
107VC2 Výběrová přednáška z dějin tance C 2 ZK 3
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107PDPR3 Příprava diplomové práce 3 Z 15
107SVC1 Seminář taneční vědy C 1 Z 2
107STA1 Sociologie tance 1 Z 3
107VD1 Výběrová přednáška z dějin tance D 1 Z 3
107VTV1 Výběrová přednáška z taneční vědy 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107PDPR4 Příprava diplomové práce 4 Z 15
107SVC2 Seminář taneční vědy C 2 Z 2
107STA2 Sociologie tance 2 ZK 3
107VD2 Výběrová přednáška z dějin tance D 2 ZK 3
107VTV2 Výběrová přednáška z taneční vědy 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60