Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Taneční věda (Mg)

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Taneční věda
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107STA* Sociologie tance
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TA* Taneční antropologie
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TE* Taneční estetika
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107ZM* Základy tanečního managementu
Z-3-2ST
Z-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107PDP* Příprava diplomové práce
Z-5-
Z-5-
Z-15-
Z-15-
40
Minimální počet kreditů 46
Povinně volitelné předměty
107SVA* Seminář taneční vědy A
Z-4-1T
Z-4-1T
8
107SVB* Seminář taneční vědy B
Z-2-1T
Z-2-1T
4
107SVC* Seminář taneční vědy C
Z-2-2T
Z-2-2T
4
107VC* Výběrová přednáška z dějin tance C
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107VD* Výběrová přednáška z dějin tance D
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
107VTV* Výběrová přednáška z taneční vědy
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 34
Volitelné předměty
107TV4N Volitelné předměty pro obor Taneční věda (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů