Tisk studijního plánu

Studijní plán Interpretace a teorie interpretace (D) – 1. ročník

Studijní program: Hudebního umění
Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Disertace - textová část
 
180DPHU Z 30
Hudební teorie-specializovaná přednáška
 
180PHT ZK 10 BLOK
Interpretace stylových období
 
180ISO Z 25
Komplexní analýza hudebního díla
 
180KAHD Z 10 BLOK
Metodologické minimum
 
180MINIM ZK 10 BLOK
Studium odborného textu
 
180SOT Z 10 BLOK
Minimální počet kreditů za semestr 95 0
Počet předepsaných kreditů celkem 95 0
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -65 30
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30