Tisk studijního plánu

Studijní plán Interpretace a teorie interpretace (D)

Studijní program: Hudebního umění
Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
180DPHU Disertace - textová část
Z-30-
30
180PHT Hudební teorie-specializovaná přednáška
ZK-10-BLOK
10
180ISO Interpretace stylových období
Z-25-
25
180KAHD Komplexní analýza hudebního díla
Z-10-BLOK
10
180MINIM Metodologické minimum
ZK-10-BLOK
10
180SOT Studium odborného textu
Z-10-BLOK
10
Minimální počet kreditů 95
Počet předepsaných kreditů celkem 95
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 85
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů