Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ: Restaurování fotografie- 2013 – 1. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Ateliér restaurování a konzervace
 
307ARK1 ZK 6 84S
Chemické základy fotografického procesu
 
307CHZF1 Z 1 26S 307CHZF2 ZK 3 26S
Chemie I - obecná a anorganická
 
307CHI ZK 5 4T
Chemie I - organická
 
307CHII ZK 5 4T
Fotografická technika v historickém kontextu 1
 
307FTHK1 Z 4 39/SZ
 
307FTH2 ZK 4 39/SZ
Identifikace fotografických materiálů
 
307IFM ZK 4 52S
Klauzurní zkouška
 
307KZR1 ZK 3
Praxe 1
 
307PRA1 ZK 5 48S
Praxe
 
307PR1 ZK 3 48S 307PR2 ZK 3 48S
Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu - cvičení
 
307RDC1 Z 4 3T 307RDC2 Z 4 3T
Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu
 
307RD1 ZK 2 2T 307RD2 ZK 2 2T
Restaurování papíru
 
307RP ZK 4 4T
Úvod do muzejnictví a muzeologie 2
 
307UM2 ZK 2 26S
Minimální počet kreditů za semestr 27 37
Povinně volitelné předměty
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 37
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 -7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30