Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ: Restaurování fotografie- 2013 – 2. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Ateliér restaurování a konzervace
 
307ARK2 ZK 6 84S 307ARK3 ZK 6 84S
Digitální dokumentace a práce s počítači
 
307DD1 ZK 3 25S 307DD2 ZK 3 25S
Klauzurní zkouška
 
307KZR2 ZK 3
Obecné dějiny 19. a 20. století 1
 
307OD1 ZK 3 2T
Oborové soustředědní 1
 
307OS1 Z 1 2/D
Poškození materiálů fotografií a degradační procesy
 
307PMF ZK 4 26S
Praxe
 
307PR3 ZK 3 48S 307PR4 ZK 3 48S
Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu - cvičení
 
307RDC3 Z 2 2T 307RDC4 Z 2 2T
Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu
 
307RD3 ZK 2 2T 307RD4 ZK 2 2T
Služby v ateliéru restaurování
 
307SAR1 Z 1 4T 307SAR2 Z 1 4T
Technologie historických fotografických procesů
 
307THFP1 ZK 4 52S 307THFP2 ZK 4 52S
Úvod do instrumentálních metod analýzy fotografických a filmových materiálů
 
307IMA ZK 4 26S
Minimální počet kreditů za semestr 29 28
Povinně volitelné předměty
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30