Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ: Restaurování fotografie- 2013 – 3. ročník

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Ateliér restaurování a konzervace
 
307ARK4 ZK 6 84S 307ARK5 ZK 6 84S
Diplomový seminář
 
307DS1 Z 1 6S 307DS2 Z 1 6S
Klauzurní zkouška
 
307KZR3 ZK 3
Magisterská absolventská práce
 
307MAP1 Z 3 52S 307MAP2 Z 3 52S
Stáž
 
307ST Z 10 20/D
Minimální počet kreditů za semestr 20 13
Povinně volitelné předměty
Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 13
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 17
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30