Zjednodušený studijní plán Fotografie CZ: Restaurování fotografie- 2013

Katedra fotografie

Studijní obor: Restaurování fotografie
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307FTHK1 Fotografická technika v historickém kontextu 1 Z 4
307CHZF1 Chemické základy fotografického procesu 1 Z 1
307CHI Chemie I - obecná a anorganická ZK 5
307IFM Identifikace fotografických materiálů ZK 4
307PR1 Praxe 1 ZK 3
307RD1 Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu 1 ZK 2
307RDC1 Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu - cvičení 1 Z 4
307RP Restaurování papíru ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr
výběr ze skupiny Anglický jazyk FAMU - povinný výběr
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307ARK1 Ateliér restaurování a konzervace 1 ZK 6
307FTH2 Fotografická technika v historickém kontextu 2 ZK 4
307CHZF2 Chemické základy fotografického procesu 2 ZK 3
307CHII Chemie I - organická ZK 5
307KZR1 Klauzurní zkouška 1 ZK 3
307PRA1 Praxe 1 ZK 5
307PR2 Praxe 2 ZK 3
307RD2 Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu 2 ZK 2
307RDC2 Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu - cvičení 2 Z 4
307UM2 Úvod do muzejnictví a muzeologie 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 37
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr
výběr ze skupiny Anglický jazyk FAMU - povinný výběr
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 64

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307ARK4 Ateliér restaurování a konzervace 4 ZK 6
307DS1 Diplomový seminář 1 Z 1
307MAP1 Magisterská absolventská práce 1 Z 3
307ST Stáž Z 10
Kreditů z povinných předmětů 20
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr
výběr ze skupiny Anglický jazyk FAMU - povinný výběr
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307ARK5 Ateliér restaurování a konzervace 5 ZK 6
307DS2 Diplomový seminář 2 Z 1
307KZR3 Klauzurní zkouška 3 ZK 3
307MAP2 Magisterská absolventská práce 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 13
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr
výběr ze skupiny Anglický jazyk FAMU - povinný výběr
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 27
Celkem kreditů za ročník 60