Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ: Restaurování fotografie- 2013

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
307ARK* Ateliér restaurování a konzervace
ZK-6-84S
ZK-6-84S
ZK-6-84S
ZK-6-84S
ZK-6-84S
30
307CHZF* Chemické základy fotografického procesu
Z-1-26S
ZK-3-26S
4
307CHI Chemie I - obecná a anorganická
ZK-5-4T
5
307CHII Chemie I - organická
ZK-5-4T
5
307DD* Digitální dokumentace a práce s počítači
ZK-3-25S
ZK-3-25S
6
307DS* Diplomový seminář
Z-1-6S
Z-1-6S
2
307FTHK1 Fotografická technika v historickém kontextu 1
Z-4-39/SZ
4
307FTH*
ZK-4-39/SZ
4
307IFM Identifikace fotografických materiálů
ZK-4-52S
4
307KZR* Klauzurní zkouška
ZK-3-
ZK-3-
ZK-3-
9
307MAP* Magisterská absolventská práce
Z-3-52S
Z-3-52S
6
307OD1 Obecné dějiny 19. a 20. století 1
ZK-3-2T
3
307OS1 Oborové soustředědní 1
Z-1-2/D
1
307PMF Poškození materiálů fotografií a degradační procesy
ZK-4-26S
4
307PRA1 Praxe 1
ZK-5-48S
5
307PR* Praxe
ZK-3-48S
ZK-3-48S
ZK-3-48S
ZK-3-48S
12
307RDC* Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu - cvičení
Z-4-3T
Z-4-3T
Z-2-2T
Z-2-2T
12
307RD* Restaurování a digitalizace fotografického a filmového obrazu
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
8
307RP Restaurování papíru
ZK-4-4T
4
307SAR* Služby v ateliéru restaurování
Z-1-4T
Z-1-4T
2
307ST Stáž
Z-10-20/D
10
307THFP* Technologie historických fotografických procesů
ZK-4-52S
ZK-4-52S
8
307IMA Úvod do instrumentálních metod analýzy fotografických a filmových materiálů
ZK-4-26S
4
307UM2 Úvod do muzejnictví a muzeologie 2
ZK-2-26S
2
Minimální počet kreditů 154
Povinně volitelné předměty
702DCJ Druhý cizí jazyk - povinný výběr V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
5
702AFP Anglický jazyk FAMU - povinný výběr V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
300DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 15
Volitelné předměty
300VPZ Volitelné předměty FAMU
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů