Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Saxofon-jazz (Mg)

Studijní obor: Saxofon - jazz
Katedra jazzové hudby
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
174SXJ* Hra na saxofon-jazz
Z-12-1T
ZK-12-1T
Z-13-1T
Z-13-1T
50
174SJN* Seminář jazzových nástrojů
Z-6-2T
Z-6-2T
Z-6-2T
Z-6-2T
24
Minimální počet kreditů 74
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
174AH* Ansámblová hra
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
12
174HNJ* Historie nástroje hlavního oboru-jazz
Z-4-2T
ZK-4-2T
8
174KPSJ* Koncertní praxe
Z-1-
Z-1-
2
Minimální počet kreditů 22
Povinně volitelné předměty
702CJN Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020
Z-1-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
174SJ3N Volitelné předměty pro obor Saxofon-jazz (Mg)
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 99
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 21
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty pro obor Saxofon-jazz (Mg) [174SJ3N]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů