doc. Jiří MOUDRÝ

Email:
jiri.moudry@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • Ženíšek Martin – Základy zvukové tvorby v audiovizuálních dílech
  • BcA. Broum Ivo – Sound Design: Walter Murch
  • BcA. Titěra David – Dramaturgická práce se surroundovou složkou vícekanálových zvukových systémů
  • MgA. Šléška Jan – Týmová spolupráce při zvukové postprodukci audiovizuálního díla
  • BcA. Sokol Tomáš – Mezi nimi
  • MgA. Greiner Ladislav – Druhé dějství