Concert Experience 3 - Saxophone-Jazz

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
174KPSJ3 Z 1 Czech summer

Subject guarantor

Jaromír HONZÁK

Name of lecturer(s)

Jaromír HONZÁK, Luboš SOUKUP

Learning outcomes of the course unit

V tomto předmětu si každý student ověřuje nejenom jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování. Příprava studenta během roku je vlastně průběžné cvičení a zdokonalování jeho techniky, výrazu, kvality tónu, intonace a pod. Tento předmět přináší nový aspekt do přípravy na budoucí povolání tím, že ladění ideální formy pro konkrétní datum koncertu je mnohdy těžší než průběžná příprava. Musí se psychicky vyrovnat s termínem svého vystoupení před publikem. Stává se , že mnozí to,co běžně během roku zahrají, pár dní před výkonem nemohou zvládnout. Tento předmět je ideální právě pro řešené této vlastně psychologické problematiky.

Mode of study

Individual preparations under the guidance of the instructor and subsequent concert performance.

Prerequisites and co-requisites

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Course contents

Každý student má povinnost v letních semestrech své nastudované skladby veřejně provést na koncertech na půdě fakulty. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta. Ověřuje si nejenom kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování. Příprava studenta během roku je vlastně průběžné cvičení a zdokonalování jeho techniky, výrazu, kvality tónu, intonace a pod. Tento předmět přináší nový aspekt do přípravy na budoucí povolání tím, že ladění ideální formy pro konkrétní datum koncertu je mnohdy těžší než průběžná příprava. Musí se psychicky vyrovnat s termínem svého vystoupení před publikem. Stává se, že mnozí, to co běžně během roku zahrají, pár dní před výkonem nemohou zvládnout. Tento předmět je ideální právě pro řešené této, vlastně psychologické, problematiky. Tento předmět vede studenty i k formování svých názorů a hledání vědomostí o dramaturgii koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých jak nástrojových, tak i skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení, ale také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Recommended or required reading

See the literature from the main studies: flute, oboe, clarinet, bassoon, French horn, trumpet, trombone, tuba and all other related instruments. Chamber ensemble literature in which one of the voices is the lead is also used.

Assessment methods and criteria

Každý student má povinnost v letních semestrech své nastudované skladby veřejně provést na koncertech na půdě fakulty. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta. Ověřuje si nejenom kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování.

Course web page

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Note

Nesjou.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans