Saxophone Playing-Jazz 8

Register Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
174SXJ8 ZK 12 1T Czech summer

Subject guarantor

Jaromír HONZÁK

Name of lecturer(s)

Jaromír HONZÁK, Luboš SOUKUP

Learning outcomes of the course unit

Veškerá problematika týkající se hry na klarinet-prstová technika, intonace, správné dýchání a interpretace, je zdokonalována na náročnějších etudách s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty Při velmi dobrém jednoduchém staccatu se začne vyučovat dvojité staccato.

  1. Náročnější etudy pro prstovou a rytmickou přesnost- Hlaváč, Zítek, Lancelot, Bozza.
  2. Dvojité staccato se vyučuje metodikou prof. V. Mareše, která je založena na spolupráci jazyka a ozevu druhého tónu pomocí dechu. Pokud není jednoduché v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším předmětu.
  3. Fantazijnější přednesové skladby - student zapojí vlastní hudební představy- Saint Saëns, Stravinský, Schumann, Suttermeister.

Mode of study

Systematic stage practice in solo creations, chamber ensembles and smaller or symphonic orchestras. Regular performance in the performance course and playback of individual instrument classes.

Prerequisites and co-requisites

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Course contents

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. To je v tomto předmětu základem výuky. Rozvíjení vlastní osobnosti je zde prioritou. Veškerá problematika týkající se hry na klarinet je zdokonalována na etudách Hlaváč, Zítek, Lancelot , Bozza s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Pokud stav klarinetové techniky studenta dovolí, je v tomto předmětu zahájena výuka dvojitého staccata. Jedná se o princip, kdy jazyk ze dvou po sobě následujících tónů nasazuje pouze jeden. Druhý se rozezvučí pomocí proudu vzduchu. Starší školy používaly pomocnou hlásku K. Na HAMU je použita škola hry dvojitého staccata prof. V. Mareše, kde je principem správně používaný dech v kombinaci s pohybem jazyka. Tato metoda je ověřena v praxi v Symfonickém orchestru města Prahy FOK. Pokud není jednoduché staccato v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším časovém sledu. Přednesové skladby se obracejí i k dílům s větším obsahem fantazie, kde musí student zapojit vlastní myšlenky a představy- Saint Saëns, Stravinský, Schumann, Suttermeister.

Recommended or required reading

Zítek, František : 60 etud Moderní etudy pro klarinet

Hlaváč, Jiří : 10 virtuózních etud pro klarinet

Lancelot, Jacques : 33 Etudes faciles

Saint-Saëns, Camille : Sonáta pro klarinet a klavír op 167.

Stravinskij, Igor : Three pieces : for clarinet solo

Francis Poulenc : Sonáta pro klarinet a klavír

Bozza, Eugen : Koncert, Fantasie italienne

Schumann Robert: 3 Fantasijní kusy op.73

Suttermeister, Henry : Capriccio

Assessment methods and criteria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Note

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans