Saxophone Playing-Jazz 9

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
174SXJ9 Z 13 1T Czech winter

Subject guarantor

Jaromír HONZÁK, Luboš SOUKUP

Name of lecturer(s)

Jaromír HONZÁK, Luboš SOUKUP

Learning outcomes of the course unit

Prstová technická připravenost, intonační jistota, rytmické cítění ,tónová a dechová kultura i interpretační představivost se vyučují pomocí nejnáročnějších etud. Přednesové skladby se orientují na stěžejní klarinetový repertoár.

1.Etudy nejnáročnější po technické, nátiskové , rytmické a dechové stránce. Dbá se na precizní zvládnutí intonace , techniky - Jeanjean, Jettel.

  1. Dvojité staccato se vyučuje již u všech studentů metodikou prof. V. Mareše, která je založena na spolupráci jazyka a dechového ozevu druhého tónu.
  2. Přednesové skladby stěžejního klarinetového repertoáru- Mozart, Rossini, Crussel.

Mode of study

Systematic stage practice in solo creations, chamber ensembles and smaller or symphonic orchestras. Regular performance in the performance course and playback of individual instrument classes.

Prerequisites and co-requisites

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Course contents

Klarinet je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na klarinet potřebuje. Předmět musí studenta dovést do posledního bakalářského předmětu. Veškerá práce se studentem se váže k absolventskému bac. koncertu a k absolventské bac.diplomní písemné práci. Hledají se témata a vhodný repertoár. Aby bylo možné požadovat po studentovi ty největší technické nároky, jsou etudy voleny z těch nejtěžších po technické, nátiskové i dechové stránce - Jeanjean, Jettel. Student dosáhne vytříbené prstové techniky s možností pozdržet jakýkoli tón, jeho zvuková kultura musí splňovat požadavky skladeb všech stylových období, intonační úroveň musí snést nejnáročnější požadavky. Nutností je vlastní osobitý přístup. Repertoár tohoto předmětu odráží již zájem studenta a stává se i jeho jakousi vizitkou. Je však nutné projít i stěžejní klarinetový repertoár - Mozart, Rossini, Debussy, Crussel. Je dobré, když písemná diplomní práce vychází z tématu, které je studentovi blízké, a tak mu umožní co nejširší a nejkvalitnější zpracování tématu. Dvojité staccato se vyučuje již u všech studentů.

Recommended or required reading

Jeanjean ,Paul : 25 etud technických a melodických

Jettel, Rudolf : Speciální studie pro klarinet

Rossini ,Giac: Introdukce ,téma a variace

Debussy, Claude : Premiere Rhapsodie

Mozart, Wolfgang Amadeus : Koncert pro klarinet A dur KS.622

Crusell, Bernhard Henrych : Koncerty pro klarinet č. 1 Es Dur, 3 B Dur, 5 f moll, 11 B Dur

Assessment methods and criteria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Note

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans