Speech as Active Communication - Training

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
202EVR Z 1 1T English winter

Subject guarantor

Michaela RAISOVÁ

Name of lecturer(s)

Howard Scott LOTKER, Michaela RAISOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Learning outcomes of the course unit

This all based on appropriately selected texts, predominantly of Czech provenience.

Mode of study

Regular practice classes mainly one-to-one. Analysis of rehearsals and summary exam. Discussions over the recommended literature.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Systematic work from class to class and intensive preparations at home on a selected text or texts.

Recommended or required reading

Brecht, Bertolt: O nerýmované lyrice s nepravidelnými rytmy. In týž: Myšlenky. 1. vydání. Praha: Československý spisovatel, 1958.

Červinka, Josef: Kýč v uměleckém přednesu. In Slyšet se navzájem (ed. Vladimír Justl). 1. vydání. Praha: Orbis, 1966.

Čunderle, Michal: O řeči. 1st edition. Praha: Brkola, 2012.

Čunderle, Michal: Dialogy řeči. 1st edition. Praha: Brkola, 2013.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. 1st edition. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993. Totéž in Frynta, Emanuel: Eseje. 1st edition. Praha: Torst, 2013. (Zvl. eseje Odsouzeni k poezii, Hospodská historka, Zaříkadla, K čemu je verš, Slovesná umění a kniha)

Potužáková, Markéta: Psáno ústy, čteno ušima. 1st edition. Praha: Brkola, 2013.

Pulicarová, Irena: K naplněnému sdělení. 1st edition. Praha: Brkola, 2014.

Rut, Přemysl: Parlando cantabile. 1st edition. Praha: Brkola, 2017.

Sacks, Oliver: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. 1st edition. Praha: Mladá fronta 1993. 2nd and 3rd editon. Praha: Dybbuk, 2008 a 2015.

Téměř vždycky trapným dojmem (eds. Potužáková, Markéta a Rut, Přemysl). 1st edition. Praha: NAMU, 2018.

Válková, Libuše – Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1st edition. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU, 2005.

Vyskočil, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1st edition. Brno: JAMU, 2005. 2nd edition. Praha: Brkola, 2012.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: class participation, attendance (75%), paper and disucssions over the recommended readings.

Schedule for winter semester 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

12:00–14:30
(parallel1)
room R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

12:30–13:30
(parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 12:00–14:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
parallel1
Wed 12:30–13:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
parallel1

Schedule for summer semester 2021/2022:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans