Stage Speech - Group 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
204MLK1 Z 1 1T Czech winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Pavla FENDRICHOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Creativity, sense of rhythm and aural analysis of a partner's spoken performance, perceiving and differentiating between spatial demands.

Mode of study

Practical exercises, speaking training, voice and space etudes, variations and speaking treatments of various types of texts. Partner feedback. Investigation of the potential of one's voice.

Prerequisites and co-requisites

Creativity, sense of rhythm and aural analysis of a partner's spoken performance, perceiving and differentiating between spatial demands.

Course contents

Vocal and speech etudes in space, mutual reflection on spoken performance, examining possible intonation on the base of given impulses and mutual listening in partnership.

Recommended or required reading

-Základy jevištní mluvy 1 a 2 (Jiřina Hůrková a Hana Makovičková SPN 1984)

-Česká výslovnostní norma (Jiřina Hůrková SCIENTIA spol. s. r. o. ped. nakl. Praha 1985)

-Předpoklady hereckého projevu (Jaroslav Vostrý - vydalo Ministerstvo školní mládeže a tělovýchovy ČR 1991 jako metodickou příručku)

-Úvod do teorie verše (Josef Hrabák SPN 1978)

-Kultura mluveného slova (Radovan Lukavský AMU 2000)

-Být nebo nebýt (Radovan Lukavský SPN Praha 1981)

-Ano, slyšet se navzájem - České divadlo 10, Divadelní ústav 1985

-Jevištní řeč a jazyk dramatu - České divadlo 12, Divadelní ústav 1990

-Antická jména - jak je číst a skloňovat (Jiřina Hůrková AMU 2005)

-B. Bála, M. Sovák: Hlas, řeč, sluch, Praha 1962 /6. přepr. vydání/

-Autorský kol. hlasové výchovy a zpěvu DAMU: Technika mluvy a zpěvu herce (Úvod do problematiky)

-Hana Makovičková: Rozpravy o mluvení, skripta 2 díly

-Kol. autorů: Slovníček uměleckého přednesu, Praha 2000

Assessment methods and criteria

Criteria for awarding credit is the mastery of assigned speaking and voice etudes with a personal approach and creativity.

A condition for credit is at least 80% attendance.

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
room R102
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
FENDRICHOVÁ P.
12:30–14:00
(parallel1)
Tue
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Mon 12:30–14:00 Pavla FENDRICHOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans