Translating Seminar 1

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
207PKB1 Z 2 2T Czech winter

Subject guarantor

Daniela JOBERTOVÁ

Name of lecturer(s)

Daniela JOBERTOVÁ

Learning outcomes of the course unit

The aim of the course is to introduce the basic principles of theatre translation for directing, dramaturgy, theory and critique students whose specialization is neither, philology, nor translation, but neverthe less will, in the future, work with translated texts. Students are to become acquainted with some aspects of general translation theory and important periods and figures in Czech translations. An inseparable part of the practical is the comparison of existing translations and one's - group or individual - translation attempts.

Mode of study

Comparison of existing translations, group translating, comparison and assessment of one's own translation.

Prerequisites and co-requisites

Konwledge of a foreign language at least at the maturity level (English, French, German, Russian) is required.

Course contents

Theoretical aspects:

  1. Theory of translation and translating practice.
  2. Czech as a target language in relation to languages of originals.
  3. Specific features of theatrical translations.
  4. Verbal action and linguistic stylization.
  5. The problems of translating verse and translating from various systems of versification.

Practical part:

  1. Comparison of existing Czech translations of one original (prose, rhythmicized prose, verse).
  2. Work on students' own translations.

Recommended or required reading

Texts for translation are selected considering the language skills of the students and course of the classes.

Basic literature:

Jiří Levý, Umění překladu, (1963), Ivo Železný, Praha, 1998.

Jiří Levý, České teorie překladu, (1957), Ivo Železný, Praha, 1996,

I. Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře,

II. Sborník zásadních studií o překladu.

Olga Krijtová, Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie), FF-UK, Praha, 1996.

Zlata Kufnerová, Milena Poláčková (ed.) a kol., Překládání a čeština, H+H, Jinočany, 1994.

Georges Mounin, Teoretické problémy překladu, Karolinum - nakladatelství UK, Praha, 1992.

Jan Vilikovský, Překlad jako tvorba, Ivo Železný, Praha, 2002.

Blahoslav Hečko, Dobrodružství překladu, Ivo Železný, Praha, 2000.

Milan Hrdlička, Literární překlad a komunikace, Nakladatelství ISV, Praha, 2003.

Milan Hrala (editor), Kapitoly z dějin českého překladu, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002.

The instructor may recommend additional Czech and foreign and translations for inspiration.

Assessment methods and criteria

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room T107
Room No. 107

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
JOBERTOVÁ D.
14:00–15:30
(parallel2)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 14:00–15:30 Daniela JOBERTOVÁ Room No. 107
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
parallel2

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans