History of Theatre - Selected Chapters

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301DD Z 2 2T Czech winter

Subject guarantor

Eva KYSELOVÁ

Name of lecturer(s)

Eva KYSELOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Cílem studia je poskytnout posluchačům základní přehled o vývoji západoevropského divadla v kontextu společenských a politických změn a sledovat odkazy tohoto vývoje s přesahem do jiných umění a současnosti.

Mode of study

Přednášky a semináře s využitím audiovizuálních pramenů

Prerequisites and co-requisites

none

Course contents

Předmět je exkurzem dějin divadla se zaměřením najeho stěžejní etapy, které přinesly zásadní změny a proměny ve vývoji dramatu a přístupu k inscenování, které mohou být inspirativní v uvažování v dalších oblastech umění.

Témata pro ZS:

Antika (původ divadla, zrod tragédie, řecká komedie, divadelní slavnosti, římské divadlo)

Středověk(od náboženského k světskému)

Klasicismus (tři jednoty a zrovnoprávnění žánrů)

Německá klasika (od SturmundDrang a měšťanské truchlohry k romantismu)

Realismus a naturalismus

Recommended or required reading

Primární literatura:

Aristoteles, Poetika

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby

Stehlíková, Římské divadlo klasické doby

Stehlíková, A co když je to divadlo?

Szlezák, Za co vděčí Evropa Řekům

Fischer-Lichte, Dejinydrámy (příslušné kapitoly)

Carlson, Dejinydivadelnýchteórií (příslušné kapitoly)

Diderot,Paradox o herci (variantně: Herecký paradox)

Krausová, OdLessinga k Brechtovi (příslušné kapitoly)

Mikeš, Divadlo francouzského baroka

Vybrané dramatické texty

Assessment methods and criteria

Součásti hodnocení je docházka (povoleny 2 absence)

a zkouška písemnou nebo ústní formou na zadané téma

Note

-

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room 207
Room No. 2

(Lažanský palác)
KYSELOVÁ E.
16:30–18:05
(lecture parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 16:30–18:05 Eva KYSELOVÁ Room No. 2
Lažanský palác
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans