Adaptation is not betrayal

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
301MANZ Z 1 3/D Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Základním cílem je seznámení s hlavními teoretickými koncepty a možnými přístupy k problematice adaptačního procesu, především s ohledem na praktické problémy při adaptování konkrétního textu do filmové podoby. Důraz je kladen na určité postupy a klíčové prvky při transformaci psaného textu do audiovizuálního díla ? rozbor aspektů narativu, adaptace příběhu na nové prostředí (mediálně i kulturně), různé míry analogie, přepisu, dekonstrukce, změna úhlu pohledu apod.

Mode of study

-

Prerequisites and co-requisites

-

Course contents

Tematické okruhy:

  1. Úvod: pojem věrná / volná adaptace ? teorie věrnosti, ekvivalenční přístupy, jiné myšlenkové systémy a teorie, které vstupují do myšlení o adaptaci (naratologie, dekonstrukce, kulturologie atd.)
  2. Stručný přehled vývoje myšlení o adaptacích / klíčová jména a přínos k teorii

George Bluestone ? Novels into films (1968)

Brian McFarlane ? Novel to film (1996)

Kamilla Elliott ? Rethinking the Novel/Film Debate (2003)

Robert Stam ? Literature and Film (2005)

Thomas Leitch ? Film Adaptation and Its Discontents (2007)

Linda Hutcheon ? A Theory of Adaptation (2010)

  1. Hlavní teoretické koncepty / typologie + ukázky

Trojčlenný model (G. Wagner, D. Andrew)

6 typů adaptace, adaptace jako biologický proces (K. Elliottová)

Od adaptace k aluzi (T. Leitch)

Naratologie (B. McFarlane, F. Jost)

Adaptace x transmediální růst (Mark Wolf)

Intertextualita a interakce

  1. Konkrétní analýza vybraných adaptací

Recommended or required reading

-

Assessment methods and criteria

100% účast

Note

Koná se 18.3., 1.4 a 15.4.,

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans