Directing Screenings 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
302PRO2 Z 2 26S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Seznámení se s filmy, které využívají různou filmovou řeč a schopnost reflexe ( rozboru ) těchto filmů

Mode of study

projekce, jen výjimečně diskuse s pedagogem

Prerequisites and co-requisites

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Course contents

Filmy budou promítány z filmového pásu, videa či DVD. Každý z filmů je příznačný výjimečností svého tvůrce a jeho specifickým jazykem. Výběr filmů dle vkusu pedagogů a potřeb katedry režie. Projekce však nejsou propojeny s následnou diskusí s pedagogy, i když může dojít k výjimce. Studenti mají filmy „samozažívat“.

Recommended or required reading

filmy k projekcím zajišťuje aktuálně pedagog

Assessment methods and criteria

Attendance at screenings and an analysis of one of the presented films.

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans