Animation and Life Action - Assistant

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
305CANA Z 1 Czech winter and summer

Subject guarantor

Karla STOJÁKOVÁ

Name of lecturer(s)

Karla STOJÁKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Students review in the practical creation and production of an AVD their theory knowledge. The aim of the exercise is to instruct students to use thier theory knowledge in practice, production collaboration in the creation of an AVD with students from other studies and instruct production students to lead a whole team in the creation and production of an AVD.

Mode of study

Assistant producer work in the implementation of an exercise under the guidance of the exercise head producer. The workshop director provides requested consultation.

Prerequisites and co-requisites

Developed knowledge of AVD production technology, knowledge of copyright and commercial law, the labor code, and ability to lead a team.

Course contents

The student as the Assistant producer collaborates according to instructions from the head producer in the completion of the whole exercise.

Recommended or required reading

Copyright, Civil code, Labor code

Assessment methods and criteria

Podmínkou pro přiznání kreditních bodů za realizaci cvičení je kompletní dokončení celého cvičení včetně potvrzení od ředitele (nebo jeho pověřeného zástupce) Studia FAMU o předání veškeré dokumentace k příslušnému cvičení.

Dokumentace obsahuje zejména :

Všechny typy smluv (autoři, studenti, účinkující, koprodukční, sponzorské atd.), které dokládají oprávnění a rozsah práv, bez kterých není možné s dílem nakládat (nezapomenout na práva k užití hudby)

Literární nebo technický scénář

Výrobní list a zápis z realizační porady

Denní zprávy

Hudební sestavu

Závěrečné vyúčtování, závěrečná výrobní zpráva

Titulkovou listinu

Samotné hodnocení práce studenta na cvičení provádí jeho vedoucí dílny.

Přiznání příslušných kreditů za cvičení provede vedoucí katedry poté co student předloží výše uvedené potvrzení ze Studia FAMU a souhlas vedoucího dílny.

Hodnocení :

Plný počet kreditních bodů obdrží student, který působí na celém cvičení ve funkci vedoucího produkce, s plnou zodpovědností za úspěšnou realizaci cvičení, za splnění výše uvedených podmínek a při realizaci cvičení pracuje bez asistenta.

Snížený počet kreditních bodů obdrží student, který působí na celém cvičení ve funkci vedoucího produkce, s plnou zodpovědností za úspěšnou realizaci cvičení a za splnění výše uvedených podmínek a při realizaci cvičení spolupracuje s

asistentem produkce.

Snížený počet kreditních bodů obdrží student, který působí na cvičení ve funkci asistenta produkce a vedoucí produkce příslušného cvičení (po dohodě s vedoucím dílny) nemá zásadní připomínky k jeho práci.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans